T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / ATAŞEHİR - Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi

Duyurular

Haz

2021 Yetenek sınavı tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Başvuru ve sınav uygulaması ile ilgili detaylı bilgilendirme 13.06.2021 Pazar günü okulumuz web sitesi ve okulumuz sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır.

Başvuru tarihlerini görmek için afişimizi inceleyiniz.

Şbt

AYDIN DOĞAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ

YÜZ YÜZE SINAVLARLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

1- Sınavlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 19.02.2021 tarihli yazısı gereği okulumuzda YÜZ YÜZE yapılacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2-Sınavlar süresince öğretmenlerimiz sınavlarda görevli olduğundan KÜLTÜR DERSLERİNDE uzaktan eğitimle ders yapılmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3- Sınavlar süresince RESİM ve MÜZİK uygulamalı dersleri program dahilinde yüz yüze ve uzaktan eğitimle dersler yapılmaya devam edecektir. Öğrencilerimiz, öğretmenleri tarafından bilgilendirilecektir.

4-Sınavlar sırasında okulumuzda Covid 19 salgınıyla ilgili her türlü tedbir alınacak olup, öğrencilerimiz HES kodu olmadan okula alınamayacaktır.  

5-Öğrencilerimiz sınıflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek yerleştirilecektir. Öğrencilerin oturma düzeni ve hangi sınıfta sınava gireceği sınav öncesi öğrenci gruplarında ilan edilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6-Bütün öğrenci ve öğretmenlerimizin maske takması zorunludur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

7-Kendisinde ya da ailesinde kronik rahatsızlığı olan öğrencilerimiz, velisinin dilekçe vermesi durumunda aynı tarih ve saatlerde diğer öğrencilerden izole olarak sınava girmeleri sağlanacaktır.

8-Kendisinde ya da aile bireylerinde Covid tanısı konulan (temaslı veya pozitif) öğrencilerimiz daha sonra belirlenecek günlerde sınava gireceklerdir. Bu durumda olan öğrencilerimizin velilerinin okulumuza mutlaka belgeleriyle birlikte bilgi vermesi gerekmektedir. BU KAPSAMDA OLMADIĞI HALDE SINAVLARA GİRMEYEN ÖĞRENCİLERİMİZ SINAVA KATILMAMIŞ SAYILACAK OLUP, KESİNLİKLE EK SINAV YAPILMAYACAKTIR.

Bu sınavların telafisinin olmayacağı, sınavların 1. dönemin sınavları olduğu gerçeğinden hareketle bütün velilerimizden öğrencilerimizin sınava katılımlarını sağlamalarını rica ediyor, öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum.

 

 

Osman BOZALİ

Okul Müdürü

Kas

AYDIN DOĞAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ

2020-2021  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

            26 Ekim Pazartesi günü saat 16.00'da  yapılan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısında toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için yönetim ve denetim kurulu seçilememiştir. Bundan dolayı 16 Kasım Pazartesi günü saat 16.00'da  Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliği'nin Olağan Genel Kurulu okulumuz konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir. Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi ve bilgilerinizi rica ederim. 

 02.11.2020

 Osman BOZALİ                                                                                                 

Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış, yoklama ve toplantı yeter sayısının tespiti.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Açık oylama ile üye veliler arasından bir divan başkanı ve bir katip üye seçiminin yapılması.

4. Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması.

5. Okul Müdürünün Konuşması.

6. 2019-2020 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması.

7. 2019-2020 dönemine ait denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması.

8. Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimleri için aday listelerinin belirlenmesi ve Divan'a sunulması.

9. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna asıl ve yedek üyelerin açık oylama ile seçilmesi: 

10. İhtiyaçların giderilmesine yönelik okul-aile birliği yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

11. Dilek ve Temenniler.

12. Kapanış.

Ekm

AYDIN DOĞAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ

2020-2021  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

            26 Ekim Pazartesi  günü saat 16.00'da Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliği'nin Olağan Genel Kurul toplantısı, okulumuz konferans salonunda yapılacaktır. Genel Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği (9 Şubat 2012 tarih ve 28199 Sayılı Resmi Gazete) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir. Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi ve bilgilerinizi rica ederim. 

                                                                                                                                                

09.10.2020

Osman BOZALİ                                                                                                    

Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış, yoklama ve toplantı yeter sayısının tespiti.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Açık oylama ile üye veliler arasından bir divan başkanı ve bir katip üye seçiminin yapılması.

4. Okul Aile Birliği Başkanının Genel Kurul Açılış Konuşması.

5. Okul Müdürünün Konuşması.

6. 2019-2020 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması.

7. 2019-2020 dönemine ait denetim kurulu raporunun okunması, görüşülmesi ve ibraya sunulması.

8. Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimleri için aday listelerinin belirlenmesi ve Divan'a sunulması.

9. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruluna asıl ve yedek üyelerin açık oylama ile seçilmesi: 

10. İhtiyaçların giderilmesine yönelik okul-aile birliği yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.

11. Dilek ve Temenniler.

12. Kapanış.

Ekm

Covid-19 tedbirleri kapsamında okulumuzda alınan tedbirlere ,veli ve öğrencilerimizin alacağı bilgilendirme rehberine aşağıda linkten ulaşabilirsiniz.

Eyl

OKUL SERVİS ARAÇLARI TAŞIMA İŞİ İLANI

Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılından geçerli olmak üzere öğrenci servis taşımacılığı işi için 10/09/2020 tarihine kadar şartname verilerek teklifler alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuru dosyalarını (yaptıkları işi veya firmalarını tanıtan sunum dosyasını) komisyona imza karşılığında teslim etmeleri ve duyuru ekinde bulunan listede istenen diğer evrakları kapalı zarf içerisinde tutanak karşılığı komisyona teslim etmeleri gerekmektedir.  

Ağu

Pandemi sebeiyle 31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında okulumuzda yapılacak Uzaktan Eğitim programı ektedir. Öğrencilerimizin ve velilerimizin bu programa göre hareket etmelerini rica ederiz.

Haz

2020-2021 Eğitim öğretim Yılı yetenek sınavlarına okulumzda katılacak olan öğrencilerimizin listesi yayınlanmıştır.

E-okul sisteminde olan yoğunluk sebebiyle listelerin yayınlanması gecikmiştir. E-okul üzerinden başvuru yapıp da bu listelerde ismi olmayan öğrencilerimiz varsa ,bu öğrencilerimizin bizzat okulumuza başvurmaları halinde kendileri sınava alınacaktır. 

Sınava katılacak öğrencilerimize  pandemiden dolayı okul bahçemize kadar 1 tane velinin eşlik etmesine izin verilecektir. Öğrencilerimizin ve kendinizin sağlığı açısından bu kurala uymanızı rica ederiz.