Tarihçe

11.04.2020 3170

İlk olarak 2006-2007 eğitim-öğretim yılında İstanbul Spor Lisesi adıyla hizmete açılan okulumuz kendisine ait bir binası bulunmaması nedeniyle Maltepe Atilla Uras Lisesinde eğitim faaliyetlerine 48 öğrencisiyle başlamıştır. Burada iki yıl eğitimini sürdüren okulumuz 2008-2009 eğitim öğretim yılında Arnavutköy Şehit Çavuş Selçuk Gürdal İlköğretim okuluna taşınmış ve pansiyonlu okula dönüşmüştür.

2009 – 2010 eğitim öğretim yılında ise Ataşehir Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yaptırılan binaya taşınmıştır. Fakat bina yeni olmasına rağmen okulumuzun özelliklerine uygun olmaması nedeniyle Ataşehir İlçesi Prof. Faik Somer Anadolu Lisesi binasına geçilmiş ve ismi Prof. Faik Somer Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi olarak değişmiştir.

Okulumuz bünyesinde 2011 – 2012 öğretim yılında ilk defa Güzel Sanatlar alanına öğrenci alınmıştır. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 14/06/2013 tarih ve 1380223 sayılı yazısıyla Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri ayrı türlere ayrılmıştır. Bu süreçte okulumuz da Ataşehir Prof. Faik Somer Güzel Sanatlar adını almış ardından İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 03/12/2013 tarih ve 3659662 sayılı yazısı ile okulumuzun ismi Ataşehir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 06/08/2015 tarih ve 785404 sayılı oluru ile Proje Okulu statüsü kazanan okulumuz, İstanbul Valiliği ve Aydın Doğan vakfı arasında gerçekleştirilen 26/10/2015 tarih ve 2015/36 sayılı protokol ile ismi Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi olarak değiştirilmiştir. Okulumuzda Müzik ve Görsel Sanatlar alanları öğrencileri eğitim görmektedir.Okulumuzda 1 müdür, 1 müdür yardımcısı, 51 öğretmen ve 266 öğrenci bulunmaktadır.

İstanbul'da güzel sanatlar alanında öğrenim veren 5 okuldan birisi olan okulumuz Ülke genelindeki 90 Güzel Sanatlar Lisesi arasından Proje Okulu statüsü kazanan 5 Güzel Sanatlar Lisesinden biridir. "Güzel Sanatlar Lisesi dendiğinde ilk akla gelen okul olmak" vizyonunu gerçekleştirebilmesi için okulun, vizyonuna yakışır bir ortamın hazırlanması kritik başarı faktörlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir.